Over Ons

Weer Aanwezig op School

Hoe kan ik als schoolleider, leraar, intern begeleider of zorgcoördinator leerlingen stimuleren naar school te komen? Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op je vragen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen.

Weeraanwezigopschool.nl is een initiatief van de partnerorganisaties van de thuiszitterstafel in samenwerking met Kennisnet en het Ministerie van OCW.

De partnerorganisaties van de thuiszitterstafel zijn: Gedragswerk, Ingrado, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso), MBO Raad, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, Ouders en Onderwijs, PO-Raad, Steunpunt Passend Onderwijs, Sectorraad Samenwerkingsverband Passendonderwijs VO, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VO-raad.

Drie leerlingen steken hun vinger op

Weer Aanwezig Op School is een samenwerking van