Opstarten en vormgeven van (afstands-) onderwijs

Voor leerlingen kan het een grote stap zijn om weer naar school te gaan. Misschien hebben ze ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Om de overgang van thuis naar school zo goed mogelijk te laten verlopen, vind je hieronder informatie met voorbeelden en adviezen. Ook de lokale jeugdgezondheidszorg zou je kunnen raadplegen om over specifieke kwesties verder te praten.

  • Download de publicatie ‘Verbinden voor veiligheid‘ met artikelen en handvatten voor een sociaal veilige leeromgeving op schoolenveiligheid.nl.
  • Lees de voorbeelden en aanbevelingen in het document Rouwverwerking na corona op ncj.nl.
  • Ga naar het artikel over kansen voor het onderwijs na corona op nivoz.nl.
  • Lees de publicatie in pdf Maak van je klas weer een groep.
  • Lees meer praktische tips om weer te starten op nivoz.nl.
  • De downloads van Zien in de klas staan vol informatie en praktische tools om Onderwijs ná Afstand vorm te geven. Hoe bepaal je het onderwijsaanbod voor de komende periode? Hoe ga je om met mogelijke grote verschillen in de hiaten van leerlingen? En hoe geef je aandacht aan de groepsvorming en welbevinden, zowel van de leerlingen uit je klas als van het schoolteam?
  • Download het ‘Stappenplan opnieuw naar school’ en lees de tips en voorbeelden voor de voorbereiding, de lessen en de afronding op schoolenveiligheid.nl.
  • Weer terug naar school, wat betekent dit voor professionals in het onderwijs? Lees dit artikel met veel informatie over de maatregelen, de ondersteuning, tips en instrumenten op nji.nl.
  • Download de vragenlijst voor docenten voor het klassengesprek als de leerlingen weer naar school gaan. Deze praktische vragenlijst voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs is op verzoek van de scholen door de werkgroep schoolpsychologen NIP (Nederlandse Instituut voor Psychologen) ontwikkeld.

Weer Aanwezig Op School is een samenwerking van